Status i arbetet med byahus vid Läppe Livs

Vi väntar på att detaljplan ska bli godkänd av kommunen innan vi kan gå vidare med ansökan till Boverket. Vi har fått ett förhandsbesked av kommunen om att de kommer att gå in med sin del. Stödet från Boverket är centralt för hela projektet och beskedet kommer då att komma våren 2023.

Fram till dess får vi träffas i Sjöstället där fler aktiviteter redan är igång och många finns i pipeline. Vi kommer informera löpande om hur det går.