Hundbad

Hundbad

Nu har vi ett hundbad i Läppe under sommaren. Vi har röjt plats vid strandkanten mellan Stenvreds hamn och Sjöstället.