Lajla, Anita och Rosie. Foto: Alf Kjeller

Det finns olika möjligheter att söka bidrag

För att få till ett byahus med tillhörande bostäder är självklart finansieringen viktig. En sak vi arbetar med är att se vilka bidrag som är möjliga att söka.

Styrgruppen till projektet ”Byahus och tillhörande bostäder i Läppe” har delat in sitt arbete i ett antal arbetsgrupper, däribland en Bidragsgrupp. Den skall särskilt sätta sig in i vilka bidrag som kan vara möjliga att söka.

I dagsläget identifierar vi tänkbara bidragsgivare, ansökningstider och annat som kan vara av värde för projektet. Jordbruksverket och Boverket är särskilt viktiga.

Andra bidragsgivare kan vara Allmänna Arvsfonden, Vingåkers kommun, Länsförsäkringar, Sörmlands bygdegårdförening, Sörmlands Sparbank, Postkodsstiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med flera.

Boverket har tre stöd som passar in på byahus med tillhörande bostäder: stöd för byggande av samlingslokal, stöd till byggemenskaper och stöd för byggande av hyresbostäder för äldre.

Allmänna arvsfonden – ett exempel

Arvsfonden hjälper till med pengar när en organisation vill göra ett nyskapande och utvecklande arbete. Deras målgrupper är barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsvariation.

Arvsfonden har tolv prioriterade områden, flera av dessa stämmer väl överens och är intressanta för det arbete som vi vill göra i Läppe. Målet är att öka delaktigheten för Läppeborna och stärka demokratin med bland annat olika kulturinsatser. Det går att söka medel från Arvsfonden året runt både till lokaler och projekt.

Kontakta gärna någon i bidragsgruppen om du har fler förslag.

Rosie Hellén, projektledare
Lajla Sällh Johansson
Anita Boman

Text:
Rosie Hellén