Kreativa Läppe är ett byalag som arbetar med gemensamma aktiviteter och samhällsutveckling för att öka trivseln i vår by. Alla som bor i Läppe eller har anknytning till orten är välkomna som medlemmar. Vi är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. 

Exempel på gemenskaps- och trivselaktiviteter

 • Läppedagen första lördagen i juli varje år – marknad med försäljning av hantverk, närproducerade livsmedel, blommor, loppis, m m  
 • Loppis och kuriosarunda sista helgen i juli  
 • Pimpeltävling
 • Bakluckeloppis
 • Julmarknad med lokalt producerade varor såsom mat och hantverk

Inom byalaget arbetar vi med viktiga frågor för ortens utveckling. Här är några aktuella samhällsfrågor

 • Trafiksäkerhet – hastighetsbegränsningar, fartkameror, gångbanor mm 
 • Bebyggelse – vad finns det för byggplaner, hyresrätter och seniorboende 
 • Service – affär/kiosk
 • Kommunikationer – busstider, samåkning 
 • Föreningslokal – för möten, studiecirklar m m eller för att bara umgås
 • Läppebladet och hemsida – för informationsutbyte på lokal nivå

Medlemsförmåner

 • Gratis marknadsplats på bakluckeloppis

Kom och jobba tillsammans med oss och skapa framtidens Läppe. Vi behöver dig och ditt engagemang!

Om du har frågor, hör av dig till;

Karina Veinhede
Ordförande
Karina

eller

Lillemor Ågren
Kassör
070 279 5992