Vårt arbete med

BYAHUS I LÄPPE

En mötesplats och en servicepunkt

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat för att få ett byahus som kan fungera som en mötesplats och servicepunkt i Läppe, men ännu har detta inte resulterat i ett faktiskt hus. Behovet är dock stort: det finns ett aktivt föreningsliv i Läppe men ingenstans där de kan samlas.

Ett projekt för ett byahus och bostäder i Läppe

Genom EU:s fond för landsbygdsutveckling och LEADER Södermanland fick Byalaget Kreativa Läppe möjlighet att driva ett projekt i samverkan med Vingåkers kommun. Projektet startade i mars 2020 och fortsatte sju månader framåt. Projektet var en förstudie som skulle inventera behov och önskemål, knyta nya kontakter och undersöka möjliga vägar framåt för att i förlängningen förverkliga idéerna.

  • Projektet skulle klargöra vad som behöver göras för att ett byahus med tillhörande service ska kunna bli tillgängligt för alla i Läppe med omnejd.
  • Projektet skulle också undersöka möjligheterna för att kunna bygga nya bostäder i Läppe för i första hand seniorer. Det skulle få igång en flyttkedja vilket är bra för Läppes men också hela Vingåkersbygdens utveckling.

Läppe Byahus med tillhörande bostäder. En fri tolkning av Mats Eriksson.

Styrgruppen. Från vänster: Lajla Sällh Johansson, Karina Veinhede, Anita Boman, Agneta Rönnqvist, Anders Boman, RoseMarie Hellén, Göran Johansson, Jörgen Benehall, Mats Eriksson och Börje Sandberg.  Saknas på bilden Jörgen Larsson och Alf Kjeller-Sellin. Foto: Alf Kjeller-Sellin

Projektorganisation

Det var ett stort engagemang kring arbetet med Byahus och bostäder från flera i Läppe.

Det finns mycket som ska göras i projektet och för att så många som möjligt ska kunna engagera sig har det bildades det ett antal arbetsgrupper.  Varje arbetsgrupp har en gruppledare och dessa tillsammans med projektledaren ingår i projektets styrgrupp. 

Arbetet samordnades via en en styrgrupp. Projektledare för förstudien var RoseMarie Hellén.

Förutom deltagare i arbetsgrupper fanns det ett antal ambassadörer.

Vi vill rikta ett stort tack till alla involverade!

Arbetet fortsätter

Efter att förstudien avslutat beslöt styrelsen för byalaget att arbetet skulle fortsätta. Ett byahus i någon form behövs och är viktigt för hela Läppe med omnejd. Här kommer vi rapportera hur arbetet fortsätter.

Aktuellt kring arbetet med byahus

Mer information byahus

Här finns en del av det material vi tog fram under arbetet med förutsättningarna att få till och driva ett byahus.

Mer information bostäder

Under projektet togs det fram en hel del material kring förutsättningar för bostäder och framförallt kooperativa hyresrätter. Här har vi samlat en del av det materialet.