Kooperativa hyresrätter

Bostäder

I Läppe finns det för närvarande väldigt få möjligheter för den som vill hyra sitt boende. Byalaget ville därför undersöka förutsättningarna för att skapa kooperativa hyresrätter. Här finns mer information om vårt arbete kring detta.

Bostäder för de som behöver

Under förstudien undersöktes förutsättningarna för att skapa kooperativa hyresrätter. Byalaget Kreativa Läppe har under flera år undersökt förutsättningarna för att bygga bostäder som kan hyras. I Läppe finns det för närvarande väldigt få möjligheter för den som vill hyra sitt boende.

En möjlig placering av fastigheterna. Inget är dock bestämt.

Boendeformen kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt är en lagreglerad boendeform sedan 2002. Den kan ses som en mellanform av hyresrätt och bostadsrätt.

Kooperativ hyresrätt innebär i vårt fall att en ekonomisk förening äger fastigheten (en fristående del av Byalaget Kreativa Läppe) med lägenheter och de boende bildar en kooperativ hyresrättsförening som skriver ett avtal med ägaren (dvs den fristående delen av Byalaget Kreativa Läppe).

När man flyttar in betalar hyresgästen en deposition (insats) till Byalaget Kreativa Läppes Ekonomiska Bygdehus och Boendeförening (Ännu ej bildad). Depositionen får man tillbaka om man flyttar och lägenheten återgår till Byalaget Kreativa Läppes Ekonomiska Bygdehus och Boendeförening.

Insatsen är en viktig del av finansieringen för lägenhetsproduktionen. Med en rimlig insats från medlemmarna kan kapitalkostnaden sänkas så pass mycket att hyrorna hamnar på en rimlig och attraktiv nivå jämfört med den vanliga hyresmarknaden.

Den kooperativa hyresrätten kan inte köpas eller säljas och är därmed spekulationsfri. Detta gör att nya hyresgäster även i framtiden kan flytta in till en rimlig kostnad och hyra. Den går ej heller att belåna men är en trygg placering.

Nära till serviceutbudet

De som är intresserade av den här kooperativa hyresrätterna kommer ha nära till utbudet av service som det planerade byahuset kommer att kunna erbjuda, vilket kommer vara positivt för de boende men också för byahuset.

Vingåkers kommun arbetar också just nu med olika insatser för att öka bostadsbyggandet och ser därför positivt på förstudien.

Planeras för nio lägenheter

I de förslag som togs fram i förstudien planerades det att byggas nio lägenheter i tre hus. De som är först in i  kommer kunna ha stort inflytande på hur lägenheterna kommer att utformas.

Medlemmar ur styrgruppen hade innan projektet varit i kontakt med andra boende gemenskaper och har fått en väldigt positiv respons från de som bor där. Projektgruppen hade också kontakt med Coompanion som har hjälpt till med rådgivning och erfarenheter från andra byggemenskaper.

Ett exempel på hur lägenheterna skulle kunna se ut.

Ett exempel på hur lägenheterna skulle kunna se ut.

Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi fick under projektet:

När kommer de första lägenheterna stå färdiga?

Vi bedämer att bostadshusen kommer byggas under en femårsperiod.

Det är dock alltid svårt att svara på när vi kan starta byggnationen då vi ännu inte fått svar på alla frågor vi utreder i förstudien.

Dock  har vi hittilldags inte stött på något oöverstigligt hinder och i september kommer vi veta betydligt mer.

För att ge dig ett tidigaste datum om allt bara löper på så skulle byggstarten kunna vara våren 2021 med inflyttning hösten 2021. Kontinuerlig information hittar ni här på vår hemsida och via våra nyhetsbrev.

Hur gör jag om jag vill gå med i den Kooperativa Hyresgästföreningen?

Eftersom det vi nu gör är en förstudie är inte den Kooperativa Hyresgästföreningen bildad.

Är du intresserad så går det att gå med i den grupp som jobbar med boendet. Där kommer du även att kunna vara med och utforma lägenheterna och vara med och påverka insats kontra hyresnivå.

Om du är intresserad är du välkommen att höra av dig till vår projektledare Rose Marie Hellén.

Hur många lägenheter beräknar ni ska byggas?

Vi planerar idag för 9 lägenheter fördelade på tre byggnader.

Kan man låna till insatsen?

Insatsen till en kooperativ hyresrätt är inte belåningsbar enligt regelverket.

Hur stor kommer insatsen att vara?

Vi bedömer att insatsen kommer vara på mellan 300 000 – 600 000 kronor för en lägenhet på mellan 30 – 80 kvadratmeter.

Alla siffor är preliminära men vi bedömer nu (augusti 2020) att vi kommer landa när.

Hur kommer hyresnivån att vara?

Med den insatsen som vi beräknat tror vi att en månatlig hyresnivå på en lägenheti storleksordningen 60 kvadratmeter kommer landa på runt 5 000 kronor i månaden.

Det skulle i så fall ge en hyra på under 30% av normalhyran för en motsvarande hyresrätt i allmännyttan skulle vara.