Medlemsavgift för enskild person är 100 kronor och för familj 200 kronor.

Betala via BG 5700 - 8666 eller Swish 123 231 9499, ange namn, adress, e-post samt mobilnummer.

Kom och jobba tillsammans med oss och skapa framtidens Läppe.

Vi behöver dig och ditt engagemang!


VÄLKOMMEN!