Byahuset ger elöverskott och eget elverk säkrar tillgången till el

I förstudien har vi hela tiden arbetat för en så energismart lösning som möjligt. Solpaneler på 120 m2 på taket av byahuset skulle ge mer el än vad både byahuset och bostäderna skulle förbruka under ett år.

Eftersom panelerna inte verkar på nätterna och ger mindre el molniga dagar kommer hela området vara anslutet till elnätet. Det är inte helt ovanligt idag med strömavbrott så gruppen som jobbar med energifrågorna har lagt in ett elverk i kalkylen för säkra tillgången på el.

Livslängden på anläggningen beräknas vara minst 25 år och investeringen bör vara betald redan efter 8-10 år.

Jörgen Bennehall
Energigruppen