Samarbete och erfarenhetsutbyte

För någon vecka sedan träffade vi vår motsvarighet i Österåker för att utbyta erfarenheter. De har valt en annan väg där ett kollektivhus med små lägenheter (1 rummare) och stora allmän ytor i ett stort hus är det centrala.

De har varit väldigt noga med ekologiska materialval och kunde visa oss fina skisser på ett exklusivt hus med 9 lägenheter. I allmän ytorna planerade dom att ha bl.a. en digital affär och ett gemensamt kök och matplats samt vissa servicefunktioner som gästrum, frisör osv.

Fram till nu har dom fokuserat på visionen och sökt, och fått, ett bidrag från Boverket för att anpassa detaljplanen för området som ligger på åkermarken mellan skolan och prästgården. Deras nästa steg är att ta fram ett ekonomiskt plan.

Vi (Anders, Börje, Karina och Rosie) berättade om vårt projekt och fick många frågor. Vi kunde även se att vi hade en del gemensamma planer som det kan vara bra att samarbeta kring som t.ex. har vi båda tankar på en digital affär där ett samarbete skulle stärka oss båda.

Text:
Anders Boman