Företagare i Läppe med omnejd

Är du företagare som verkar eller vistas i Läppe? Vi tror ett byhaus skulle kunna skapa möjligheter för inte bara privatpersoner och organisationer utan även för företagare i trakten.

Ett byahus kan ge möjligheter till lokaler för t ex möten, utbildningar, träffar och annat. Ett byahus skulle också ge möjligheter för nätverkande lokala företagare emellan.

I samband med informationsmötet bjuder därför styrgruppen in till en särskild träff för just dig som är företagare. Vi vill gärna ha dina/era tankar och synpunkter på om och hur ett byahus skulle kunna vara en tillgång och möjlighet för din/er verksamhet.

Förutom att träffa representanter från styrgruppen får du/ni också möjligheter att träffa och nätverka med andra företagare i trakten.

Datum: 10 oktober 2020
Tid: 11.00-12.00
Plats: Bastuhuset i Stenvred

Självklart kommer vi att anpassa möteslokal efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.

Välkomna!

Styrgruppen