Nytt informationsmöte 10 oktober

Det har hänt mycket sendan vårt förra informationsmöte den 4:e juli och Byalaget Kreativa Läppes årsmöte. Projektet har varit i en intensiv period med fortsatt arbete med att ta fram förslag på både byahus och bostäder.

Vi har bland annat haft möten med kommunen, banker och arkitekter. Vi har också  haft en enkät ute och sammanställt svar från den.

På mötet kommer vi bland annat presentera ett förslag från arkitekten på utformning av byahus och bostäder, uppdaterad budget samt resultatet av enkäten.

Datum: 10 oktober 2020
Tid: 12.00-15.00
Plats: Bastuhuset, Stenvred

Infomötet är i drop-in- form så att vi inte blir så många på en gång. Vi ber alla respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19

Välkomna!
Styrgruppen