Välkommen till Kaffe med kunskap den 11 april.

Temat är ”Meningsfullt åldrande”

Vi gästas denna gång av Elin Östensson från Vingåkers kommun. Utifrån det större projektet ”Digitalt, socialt ekosystem” är arbetsgruppen ”Ett meningsfullt åldrande” sprungen. Målet med vårt arbete är att fler äldre ska känna sig trygga och fortsatt självständiga i hemmet samt kunna vara delaktiga i samhället- även om det sker digitalt hemifrån kammaren.

Men det är också så mycket mer! Kom till Kaffe med Kunskap den 11 april och ta del av våra planerade insatser för att stärka den gemenskap som finns i Vingåkersbygden. Vårt primära fokus ligger på att skapa mötesplatser där människor kan träffas, känna sig inkluderade i en gemenskap och prata om intressanta ämnen.

Var: Sjöstället, Stenvreds Hamn
När: 11 april klockan 18:30. Vi håller på till ca 20:00

Kaffe med dopp 25 kronor, alla välkomna att ta del av informationen och möta dina grannar!