Inbjudan till ”kaffe med kunskap”

Var: Bussgaraget längs 214
När: 28 november klockan 18.00-cirka 20.00

I vår lokala utvecklingsplan prioriterar vi tre områden

  1. Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser för kultur, bildning, organisering, service, hälsa och personlig utveckling. Skapa en trygghetspunkt.
  2. Skapa seniorbostäder, som möjliggör bl.a. för våra äldre att kunna bo kvar på orten.
  3. Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen förbättras uppenbart genom hastighetskameror vid alla infarter samt belysning och trottoarer genom hela byn, även längs med 214.”

Övriga utvecklingsområden är

  • Fortsatt utveckling av vårt kulturliv genom fortsatta evenemang som drar folk till bygden och som ökar vår sammanhållning.
  • Ökad turism och dagbesökare genom marknadsföring och aktiviteter.
  • Folkhälsa; 2020 innebar ett år av mindre resande och ett större behov av trygghet och aktiviteter på lokal nivå. Därför vill vi skapa promenadstråk genom hela byn så att den binds samman. Vi vill också uppföra en grillplats på kommunens mark vid Brukskvarn där inte väderförhållandena är lika påtagliga som vid Hjälmarstranden. Vi vill också specifikt öka möjligheterna för våra barn och ungdomar att hitta meningsfull sysselsättning på orten.

Vilka idéer har du som läppebo? Något vi ska lyfta fram? Vad vill ni utöka med? Kom och diskutera detta. Alla synpunkter är värdefulla.

Kaffe med dopp 30 kronor, alla välkomna att ta del av information och möta dina grannar!

Välkomna!