Inbjudan till ”kaffe med kunskap”

Var: Bussgaraget längs 214
När: 31 oktober klockan 18.00-cirka 20.00

Föreläsare: Lena Nilsson, Konsult i pedagogiskt arbete anpassat till personer med autism/AS. Harunder många år arbetat som lärare, utbildningsledare, pedagogisk handledare. Kursledare/föreläsare för Autism & Asperger förbundet. ”Certifiedprofessional TEACCH consultant”

Innehåll föreläsning

Föreläsningen beskriver Autismspektrumtillstånd samt NPF och vilka konsekvenser det kan ge i vardagen. Via många egna upplevda erfarenheter och exempel i möten med ungdomar och vuxna med diagnoser på området blir presentationen mer levande.

Många människor möter personer med dessa funktionsvariationer i sin vardag och på många ställen i samhället, och ibland kan det vara svårt att förstå det annorlunda sättet i tanken, handlingen och beteendet


Kaffe med dopp 30 kronor, alla välkomna att ta del av information och möta dina grannar!

Välkomna!