Välkommen till Kaffe med kunskap

Nu startar vi vårens säsong av Kaffe med kunskap. Temat denna gång är: Solcellspark i Läppe? Solfångare, kan vi gå ihop och köpa tillsammans? Nu går vi vidare!

Välkomna till diskussion om vad vi i Läppe kan göra för att energisäkra, tillsammans eller var och en för sig.

Var: Bussgaraget längs väg 214
När: 9 januari 18:00. Vi håller på till ca 20:00

Kaffe med dopp 30 kronor, alla välkomna att ta del av information och möta dina grannar!

Välkomna!