Kallelse till årsmöte för Byalaget Kreativa Läppe

Hjärtligt välkomna till årsmötet för Byalaget Kreativa Läppe. Som vanligt deltar ni genom er närvaro i ett lotteri samt blir bjudna på smörgåstårta med kaffe/te.Ni får dessutom information om hur arbetet går/har gått i våra respektive arbetsgrupper.

Datum: 29 april
Tid: 16:00
Plats: Bussgaraget, Rörviksvägen 25

Dagordning för årsmötet

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgifter
 8. Val av
 • ordförande för en tid av ett år
 • ordinarie ledamöter för en tid av två år
 • suppleanter för en tid av två år
 • en revisor för en tid av ett år
 • en revisorssuppleant för en tid av ett år
 1. Valkommitté om tre ledamöter, varav en sammankallande.

Mer information

Mer information om byalaget som sittande styrelse, stadgar mm hittar du på den här sidan.