I maj fick vi svar från Länsstyrelsen som avslog kommunens förfrågan om upphävandet av strandskyddet vid bastun. Inte helt oväntat då kommunen inte kunde visa upp en detaljplan för området så nu befinner vi oss i ett moment 22. Kommunen vill inte kosta på en detaljplan (ca 500 000:-) om man inte är säker på att Länsstyrelsen ger dispens och Länsstyrelsen ger inte dispens om man inte får in ett bättre underlag med bl.a. en detaljplan!

Men vi i gruppen är numera härdade så för att komma vidare har nu följande spår utstakats:

  1. Vi ser över möjligheten att söka ett bidrag från annan part till att göra en detaljplan för området.
  2. Vi hyr bastun under tiden och driver den som Byahus från och med årsmötet den 19 juni 2021!
  3. Vi tittar över möjligheten att bygga ett Byahus vid vår nya butik – Läppe Livs

1. Bidrag för detaljplan

Punkt 1 ser vi som möjlig på lång sikt men bara detaljplanen kommer att ta minst ett år att genomför om vi lyckas skrapa fram pengarna.

2. Hyra bastuhuset

Punkt 2 har byalaget redan beslutat och här får vi en fantastisk möjlighet att pröva på att driva ett Byahus om än i mindre skala.

Ekonomin är till stora delar säkrad genom att Sörmlands Sparbank och Vingåkers Kommun har gått in med var sitt bidrag. Inom ledningsgruppen har vi diskuterat möjliga aktiviteter, som ska ge oss intäkter som täcker upp väl för resten av driftkostnaderna.

På årsmötet kommer vi att prata mer om de möjligheter detta ger oss och här har vi alla möjlighet att komma med idéer och engagera oss.

3. Byahus bredvid Läppe Livs

Punkt 3 har initierats av Erika Malmberg som äger marken öster om Läppe Livs. Hon har en vision att skapa ett område med många olika inslag där ett Byahus skulle kunna vara en viktig del.

Byalaget har erbjudits att antingen hyra ett hus om ca 350 m2 eller arrendera en bit mark och bygga ett eget hus. Vi räknar med att ha ett färdigt förslag framme i slutet av sommaren.

Text:
Anders Boman
Ordf gruppen Byahus och Bostäder i Läppe