Saker kan snabbt förändras

Vi genomgår ett märkligt år där det som hänt inte kunnat hända om vi själva funderat för kanske trekvart år sedan. Covid-19 har fått oss att reflektera över hur saker och ting snabbt kan ändras även om det känns osannolikt. Vi har rubbats i vår trygghet då vi inte längre kan leva som vi alltid har gjort.

Varje kommun ska enligt lag (LEH 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap inventera, identifiera och analysera sina oönskade händelser, risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

En av 10 trygghetspunkter i Vingåker

Covid-19 kommer att gå över och beredskapen för framtiden har på många sätt förstärkts från det offentliga vilket är mycket bra.

I Vingåkers kommun har ett utkast till en RSA, risk och sårbarhetsanalys, tagits fram och ska snart beslutas av politiken. Där beskrivs upprättande av 10 trygghetspunkter. Vårt kommande byahus skulle vara en av dem.

Vilka möjligheter ger en trygghetspunkt?

En trygghetspunkt ska ge möjlighet till;

  • informations inhämtning
  • kontakt med 112 eller andra myndigheter, t ex 1177 eller 114 14
  • värme
  • vatten, enklare måltid /varm dryck
  • möjlighet att värma medhavd mat
  • möjlighet att ladda telefon
  • plats för övernattning
  • möjlighet till personhygien
  • möjlighet  till att få första hjälp eller krisstöd.
  • tak över huvudet

En av punkterna handlar om elförsörjning och den är ju avhängig för att vi ska få möjlighet till information, värma, kunna laga mat osv. En extern byggnad, vårt byahus, ska förses med reservkraftshandske för att kunna koppla upp potabel reservkraft.

Vi ska känna oss trygga

Vi i byn har en god sammanhållning och det är viktigt att vi ska kunna känna oss trygga även när det oväntade inträffar. Att ha en plats att ta sig till i närområdet är därför mycket viktigt och byahuset blir den platsen.

Tage Danielsson, denna geniale man skrev efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg om sannolikheter;

”Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt.

Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter.

Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt.

Men bara nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt.”

Text:
Karina Veinhede