Föreningar i Läppe

Här finner du föreningar som har sin verksamhet i Läppe eller som har anknytning hit. 

 

Byalaget Kreativa Läppe
Ordf. Karina Veinhede
0151-60209
www.lappebyalag.se

 

SOS Söder om sjön
Konstnärverk av lokala konstnärer
www.soskonst.se