Börje Sandberg går igenom planerna för byahuset. Foto: Rose Marie Hellén

Vi jobbar tillsammans

I förra veckan träffade vi tjänstepersoner inom Vingåkers kommun. I förstudien som genomförs är kommunen projektägare och Byalaget kreativa Läppe är ansvariga för innehållet så kommunen och byalaget har under hela förstudien jobbat tillsammans för att hitta så bra lösningar som möjligt.

Kommunen har under flertalet år jobbat med frågor om service på landsbygden och jobbar även med bostadsförsörjande och bostadsbyggande vilket är frågor som förstudien ska undersöka utifrån Läppes perspektiv.

En av de stora frågorna under hela förstudien har varit om det är möjligt att bygga på den tilltänkta tomten eftersom den ligger inom 100m från stranden och därmed omfattas av strandskyddet.

Det kommunen nu råder oss är att ansöka om ett förhandsbesked, och på så vis kan det prövas inom kommunen och Länsstyrelsen om det finns skäl för att få dispens från strandskyddet.

Ett väldigt bra möte

Det var ett väldigt bra möte, vi fick ge vår syn på förstudien och tjänstepersonerna från kommunen kom med inspel från den kommunala horisonten.

Vi ser alla fram emot det fortsatta arbetet med förstudien och det kommande resultatet.