Om oss

Byalaget Kreativa Läppe

En partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för bygdegemenskap som arbetar för Läppes utveckling. Vi driver aktuella samhällsutvecklingsfrågor, arrangerar gemensamma evenemang och stöttar initiativ som verkar positivt för utvecklingen av vår by.

Gemensamma aktiviteter och samhällsutveckling

Byalaget Kreativa Läppe är ett byalag som arbetar med gemensamma aktiviteter och samhällsutveckling för att öka trivseln i vår by. Alla som bor i Läppe eller har anknytning till orten är välkomna som medlemmar. Vi är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Viktiga frågor för Läppes utveckling

Inom byalaget arbetar vi med viktiga frågor för ortens utveckling. Det kan t ex vara:

  • Trafiksäkerhet
  • Bebyggelse – vad finns det för byggplaner, hyresrätter och seniorboende
  • Service – affär/kiosk
  • Kommunikationer – busstider, samåkning
  • Föreningslokal – för möten, studiecirklar m m eller för att bara umgås
  • Lekplats och plats för gemensamma aktiviteter
  • Läppebladet och hemsida – för informationsutbyte på lokal nivå

Organisation

Byalaget Kreativa Läppe är en ideell förening och leds av en styrelse. Styrelsen leds av en ordförande och består av minst fyra ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande väljs på ett år medans övriga ledamöter och suppleanter har en mandattid på två år, varav hälften väljs vid varje årsmöte. Till grund för vårt arbete ligger byalagets stadgar.

Styrelse och valda funktionärer

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till styrelse och valda funktionärer

Stadgar

Här hittar du Byalaget Kreativa Läppes stadgar

Årsmötesprotokoll

Här hittar du föreningens senaste årsmötesprotokoll

Arbetsgrupper

Långt ifrån allt arbete bedrivs i styrelsen. Mycket av arbetet sker utanför styrelsen av både olika arbetsgrupper och av enskilda medlemmar.

Vi tror på lokalt engagemang och initiativkraft. Det ska vara enkelt att engagera sig i olika aktiviteter eller sakfrågor utan att det blir för tungt eller byråkratiskt.

Evenemang

Vi tycker det är kul när det händer saker och när vi kan träffas. Därför är Byalaget också arrangör eller delarrangör till en hel del gemensamma aktiviteter. Många har kommit till och leds av eldsjälar här i byn.

Bland annat genomförs Läppedagen, Loppis-, och kuriosarunda, Pimpeltävling, bakluckeloppis, julmarknad, pubkvällar och Kaffe med kunskap.

Evenemangskalender

Här hittar du vår evenemangskalender

Stöttar olika initiativ

Allt som sker i Läppe sker inte heller i byalagets regi. Olika föreningar och initiativ finns som driver egna frågor och aktiviteter. Som exempel finns det vägföreningar, grannsamverkansgrupper och en civil insatsgrupp.

Det finns privata initiativ som camping, butik och restaurangverksamhet. Vi i byalaget stöttar allt arbete och engagemang som är till gagn för Läppes utveckling. Vi vill ha en levande by.

Leva, verka och vistas i Läppe

Här hittar du information om den samhällsservice som finns i Läppe och vad du som besökare kan göra.

Information

Vi gör vårt bästa för att informera om vad som händer i föreningen, bland arbetsgrupper och i Läppe med omnejd.

Förutom vår webbplats har vi ett 30-tal anslagstavlor utplacerade runt omkring i byn där vi sätter upp anslag, vi informerar på vår Facebook sida och i Facebookgruppen ”Läppe i Vingåkersbygden”.

Några gånger per år producerar vi också ”Läppebladet” som disktrbueras i brevlådorna samt på anslagstavlor. Arbetsgruppen ”Byahus med tillhörande bostäder” har en egen webbplats för att informera om projektet.

Aktuellt

Här är en länk till vår sida med nyheter och aktuellt här på webbplatsen

Byalagets Facebooksida

Här är en länk till Byalaget Kreativa Läppes Facebooksida

Bli medlem

Bli medlem i Byalaget Kreativa Läppe du med och hjälp oss utveckla vårt älskade Läppe! Det kostar 100 kronor för enskilt medlemskap och 200 för ett familjemedlemskap.

Medlemsavgften för 2022 gäller fram till årsmötet 2023. Mer om detta kan du läsa här.

Medlemsförmåner Möjlighet att delta i våra pubkvällar (slutet sällskap).  Gratis deltagande vid bakluckeloppis (annars kostar det 150 kronor).

Välkommen!