Information om medlemsavgiften

Inför 2023 planerar vi förändra medlemskapet till att endast vara individuellt. Anledningen är att föreningen behöver bättre information och struktur om föreningens medlemmarna. Detta bland annat kopplat till att vi nu arrangerar pubkvällar. Dessa tillställningar är endast öppna för våra medlemmar i och med lagstiftningen om försäljning av dryck.

I samband med denna övergång vill vi även förändra betalningen av medlemskapet genom att vi ställer ut en faktura på avgiften. Fakturan kommer gå ut efter fastställandet av avgiften som sker på kommande årsmöte våren 2023.

Styrelsen har därför beslutat att medlemskapet för 2022 gäller fram till årsmötet.

Text: 
Joakim Persson

Foto:
Alf Kjeller-Sellin