Tack för alla svar!

Att få in 98 svar på en enkät är väldigt bra och visar på det engagemang som innevånarna i Läppe har för vårt samhälle.

Flest svar från bofasta

65 av de svarande är bofasta och 33 är fritidsboende. Majoriteten är över 60 år (72) men vår känsla är att yngre familjer flyttar in i allt högre omfattning och procentuellt är de 26 svar vi fått från denna grupp högre.

Byahuset

Rent allmänt om svaren kring byahuset kan man klart utläsa ett stort intresse (behov) av en gemensamhetslokal för gemensamma aktiviteter och en lokal där olika intressegrupper/föreningar kan samlas.

Även frågan avseende en trygghetspunkt upplevs som viktig och 71 av 98 tycker det är viktigt. 6 personer var även intresserade av att hyra in sig i lokalen för att driva egen verksamhet eller disponera en kontorsplats.

För de föräldrar som svarat är ett hus med aktiviteter för barn och ungdomar viktigt och Byalaget har redan startat en grupp med föräldrar för att lyfta denna fråga. 57 personer ser även att det vore bra med en större lokal att hyra för större egna fester.

Bostäderna

Boende frågan för äldre som skulle vilja komma till ett mer bekvämt boende utan att lämna Läppe är fortsatt av stort intresse. 17 har svarat att det är av intresse inom 3 – 4 år och flera har lagt till helst tidigare.

Ser vi det över en 10-årsperiod har denna grupp vuxit till 29 och vi ser nu fram emot att inom de närmsta veckorna kunna presentera de skisserna på både området och bostadshusen.

Stort tack till alla som deltagit i enkäten. Ni har på ett viktigt sätt fört frågan ett steg närmare målet!

Styrgruppen för förstudien för ett byahus med tillhörande bostäder i Läppe

Text:
Anders Boman
Börje Sandberg