Delar av mötet med Sörmlands Sparbank. Foto: Rose Marie Hellén

 

 

 

Möte med Sörmlands Sparbank

Arbetet med förstudien pågår för fullt och en viktig del i allt är finansiering. Igår träffade delar av styrgruppen företrädare för Sörmlands Sparbank på deras kontor i Vingåker. De som deltog från styrgruppen var RoseMarie Hellén, Anders Boman samt Börje Sandberg och de träffade Jim Lindström, chef företag, och Mattias Orest, kundansvarig. 

Inför mötet hade vi upprättat ett informationshäfte, där vi presenterade projektet med dess olika arbetsgrupper och en fyllig ekonomisk plan. Banken var mycket nöjda med vårt upplägg och arbetssätt, som vi kompletterade med övrig information om bakgrund och vår starka koppling till kommunen. 

Vi uppfattade att banken har en god vilja att stötta projektet och att det för banken är viktigt att kunna lösa frågan om ekonomiska säkerheter. Tillsammans underströk vi vikten av detta är ett projekt som bygger på ett mycket nära samarbete mellan kommunen, banken och projektledningen och att parterna tillsammans hittar lösningar, som gör att alla kan känna sig trygga i processen.

Vi kommer rapportera löpande hur arbetet fortsättningsvis går. 

Text:
Anders Boman
Börje Sandberg