10Projektet Förstudie Byahus med tillhörande bostäder

Projektet med förstudie är avslutat men vi fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna med ett eget byahus och tillhörande bostäder.

En grupp arbetar med hypotesen att byalaget bygger en fastighet på arrenderad mark i närheten av Läppe Livs och busshållplatsen samt de tänkta bostadshusen längs efter väg 214. En annan grupp arbetar vidare med tanken på att byalaget övertar bastufastigheten – Sjöstället – utan utbyggnad men med kooperativa hyresrätter i dess närhet.

På det sättet bidrar byalaget till en centrumbildning i Läppe med butik, busshållplats, lägenheter, daghem och närhet till Hjälmaregårdens serveringar och aktiviteter. Samtidigt som byalaget bidrar till att byn får en allmän fastighet och närhet till Hjälmaren för sjönära och andra utomhusaktiviteter tillgängliga för alla.