Bostäder runt Bastun (Sjöstället)

En ny grupp är under bildande som vill gå till botten möjligheten att bygga bostäder på tomten vid bastun. Idén var för bra att  släppas helt trots alla de svårigheter det innebär med strandskydd och detaljplan.

Att kunna bygga 10 – 12 Kooperativa Hyresrätter i Byalagets regi skulle inte bara vare en viktig del för utvecklingen av Läppe utan även ge en unik stabilitet till Byalaget samtidigt som det skapas en möjlighet för äldre och yngre att bo kvar till en rimlig kostnad.

Första hindret är att finna finansiering till en detaljplan Det är där vi står nu.