Status i projektet eget byahus

Projektet med förstudie är avslutat men vi fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna med ett eget byahus. Skillnaden från tidigare arbete är att vi undersöker nu möjligheterna att istället för att göra en utbyggnad på den fd bastufastigheten, bygga en fastighet med större mötesrum och kontorslokaler på en annan plats, mer centralt i byn.

Den hypotes vi arbetar efter nu är att byalaget bygger en fastighet på arrenderad mark i närheten av Läppe Livs och busshållplatsen samt de tänkta bostadshusen längs efter väg 214. Fastigheten blir något större än den utbyggnad som planerades vid Stenvreds hamn.

Arbetet med att undersöka möjligheterna till bostäder och ett annex till byahuset i den fd bastufastigheten fortsätter.

På det sättet bidrar byalaget till en centrumbildning i Läppe med butik, busshållplats, lägenheter, daghem och närhet till Hjälmaregårdens serveringar och aktiviteter. Samtidigt som byalaget bidrar till att byn får en allmän fastighet och närhet till Hjälmaren för sjönära och andra utomhusaktiviteter tillgängliga för alla.

Vi återkommer löpande med mer information om hur det går. Mer information om projektet finns på vår webbplats www.lappebyahus.se.