En skiss på hur lägenheter skulle kunna vara utformade

 

Status kring bostäderna

Här kommer en kort status på vårt arbete med bostäder i projektet. Vår plan är fortfarande att bygga 9 lägenheter fördelade på tre hus med tre lägenheter i vardera på mellan 30 – 80 kvadratmeter. Byggnaderna planerar vi uppföra under en femårsperiod.

Vi har gjort en förfrågan till sex etablerade företag och gett direktiv om att vi eftersträvar attraktiva energisnåla byggnader.

Vi har också varit i kontakt med VA och el leverantörer samt en arkitekt som nu håller på att ta fram ett första förslag på hur området kan planeras med de speciella förutsättningar som gäller för tomten. Det förslaget kommer innehålla både förslag för bostadshusen och för själva byahuset.

Under kommande veckor har vi också planerat att ha möte med de lokala bankerna får att föra dialog kring finansiering.

Preliminär kalkyl

Vi har också kommit så långt i vårt arbete att vi kan redovisa de första preliminära siffrorna kring de kooperativa hyresrätterna:

  • Vi bedömer nu att en insats kommer ligga på i storleksordningen 300 000 – 600 000 kr beroende på lägenhetsstorlek
  • Vi bedömer att hyresnivån för en lägenhet på 60 kvadratmeter kommer ligga på cirka 5 000 kronor i månaden

Att vi har valt att ha insatsen i den kostnadsnivån är för att hålla nere den löpande hyreskostnaden. Som vi bedömer nu kommer hyreskostnaden att hamna på ca 30 % lägre än en motsvarande hyresnivå i allmännyttan.

Arbetsgrupp

Under vårt löpande arbete har vi bjudit in de som hittills visat intresse av ett boende att vara med i den av våra olika arbetsgrupper som just arbetar med bostäderna. Redan har tre intresserade anslutit sig till gruppen och fler är välkomna. Som första hyresgäst kommer man att ha inflytande över lägenhetens utformning. Boendegruppen leds av vår projektledare Rose Marie Hellén och man når henne på: rosemarie.hellen@vingaker.se

Mer information om bostäderna

I projektet har vi valt att arbeta vidare med formen kooperativ Hyresrätt. Vi anser att den ger vissa fördelar med framförallt lägre månadshyra tack vare den egna insatsen som man får tillbaks när man flyttar ut. Här kan du få mer information kring kooperativa hyresrätter och vårt arbete med bostäder.

Du är också välkommen att komma på informationsmötet i samband med Läppe Byalags årsmöte den 22 augusti. Mer information kring mötet finner du här.

Text:
Anders Boman
Börje Sandberg
Alf Kjeller