Stort grattis till Erika och Maria Malmberg!

Ett stort och mycket välförtjänt GRATTIS till Erika och Maria Malmberg som fått priset ”Årets serviceinsats på Landsbygden i Sörmland 2021” för satsningen AutoMat Läppe Livs!

Priset delas ut av Hela Sverige ska leva Sörmland och deras motivering lyder:

”I maj 2021 öppnade systrarna Erika och Maria Malmberg upp dörrarna till “Auto Mat Läppe Livs”, en obemannad butik som ger service till Läppebor men även till ortens campinggäster och fritidsboende.

Genom lyhördhet och samverkan med lokalsamhället har systrarna Malmberg utökat utbudet i butiken utifrån efterfrågan. De har visat att det går att ge service året runt och med generösa öppettider även på en mindre ort.

Genom sin satsning har systrarna Malmberg inspirerat andra, fler har upptäckt möjligheten med att starta obemannade butiker. Uppmärksamheten och studiebesöken vid butiken i Läppe har bidragit till att sätta både lokalorten, Vingåkersbygden och hela Sörmland på kartan.

Erika och Maria Malmberg är två unga kvinnliga entreprenörer som vågat investera och satsa på en verksamhet som bidrar till viktig samhällsservice som snabbt blivit en naturlig samlingsplats i Läppe.

Detta gör systrarna till viktiga förebilder för att fler unga ska våga och vilja satsa på sina idéer på landsbygden. Vi vill gratulera till utmärkelsen årets serviceinsats på landsbygden i Sörmland.”

Om du klickar här kan du se när Erika och Maria tar emot sitt pris och berättar mer kring sina satsningar