Stort tack till alla som hjälpe till att få vår familjedag så lyckad!

Byalaget kreativa Läppe vill att det ska skapas aktiviteter för alla åldrar. Därför gick förstudien ut med en uppmaning att skapa en familjegrupp som nu har resulterat i att det bildats en grupp för familjeaktiviteter inom byalaget.

Gruppen genomförde den 27/9 en familjedag vid gräsplanen vid Läppebadet. Mellan 20-30 personer kom och hoppade säck, kastade pil, och spelade brännboll bland annat. RoseMarie delade ut information om planerna för ett byahus och tillhörande bostäder.

Scouterna från Katrineholm var närvarande och delade ut information om sin verksamhet.

Förmiddagen avslutades med grillning! Tack till alla som gjorde som hjälpte till och deltog vid denna dag!

Gruppen återkommer med fler aktiviteter under hösten!

Text och foto
RoseMarie Hellén