Tankar om

Förenings- och bolagsformer för byahus och bostäder i Läppe

En del av projektets arbete är också att titta på kommande driftsformer och hur vi ska förvalta ett kommande byahus med tillhörande bostäder. Göran, Börje och Anders har sammanfattat lite kring de tankar som finns idag:

Så här kan det se ut hos oss:

Byalaget Kreativa Läppe, som är en ideell förening, startar och äger 100% av aktierna i ett bygdebolag. Det kan eventuellt behövas någon ändring i byalagets stadgar.

Det nystartade Bygdebolaget Läppe Byahus och Bostäder AB bygger, äger och förvaltar byahuset och bostäderna. Bolaget sköter också markanläggningen och hyr ut samlingslokalerna till olika aktiviteter för att få intäkter. Bolaget hyr också ut bostäderna till den nybildade Läppe Kooperativa Hyresrättsförening.

Läppe Kooperativa Hyresrättsförening företräder hyresgästerna, träffar avtal om hyror och övriga villkor med Bygdebolaget Läppe Byahus och Bostäder AB.

Kloka råd från Stjärnsund i Dalarna

För ett par år sedan bildade det Ideella Föreningsnätverket i Stjärnsund ett Bygdebolag för samlingslokal och verksamheter, som påminner om det vi nu tänker göra i Läppe. Stjärnsund tycker att vi är på rätt väg i vårt resonemang, men avråder bestämt från aktiebolagsformen (svb). Välj vanligt AB istället!

Lite fakta om aktiebolagsformen (svb)

(Svb) är en relativt ny bolagsform, som blivit vanlig för bygdebolag. (Svb) medger inte vinstutdelning till aktieägare. I vårt fall till Byalaget Kreativa Läppe.
Det går heller inte att ombilda ett (svb)-bolag till ett vanligt aktiebolag.

Vid eventuell avveckling av aktiebolag(svb), ska tillgångarna, i vårt fall fastigheten, tillfalla Allmänna Arvsfonden. Det finns inte heller några skattemässiga fördelar med (svb)-formen.

Text:
Göran Johansson
Börje Sandberg
Anders Boman