Status kring vårt arbete med ett eget byahus

Vi har fått en del frågor om hur det går med vårt arbete med ett eget byahus i Läppe. Vi bad Anders och Börje som varit drivande att skriva en kort rapport. Det är fortfarande viktigt för Läppe att vi får ett eget byahus och frågan står högt på styrelsens dagordning.

Många turer har det varit med att försöka skapa ett Byahus i Läppe och de senaste är möjligheten att bygga ett hus bredvid Automat Läppe Livs. Efter en rivstart, då byalaget tog fram ritningar och en finansieringsplan har projektet legat på is då ägaren till marken, flyttat från Läppe och inte hunnit prioritera sina egna planer kring hyreslägenheter och kontorslokaler. Det allmänna ekonomiska läget har också medfört svårigheter att finna intresserade byggföretag för projektet. Tanken har varit att Byalaget skulle arrendera en mindre del av den aktuella marken för att där bygga ett byahus.

Sjöstället i Stenvred, som byalaget korttidshyrt under 2022 men nu lämnat, är ute till försäljning för 3,5 miljoner kronor. Byalaget har ställt frågan till kommunen om finansiering av marken för att kunna driva frågan vidare angående både bostäder och byahus. Då osäkerheten finns avseende möjligheten till bygglov är i dagsläget ingen part villig att ta på sig risken. För att minimera risken krävs att man gör en detaljplan för området och får den godkänd av Länstyrelsen vilket kommer att kosta ca 500 000:-. Någon som är villig att gå in med dessa pengar har inte Byalaget ännu kunnat finna.

Det positiva är att Byalaget getts möjlighet att hyra in sig i Bussgaraget som har fördelen av att ligga mitt i byn. Anna och Jörgen som äger garaget har, med hjälp av frivilliga, skapat ett fantastiskt kulturhus som redan har visat sig vara en fantastisk samlingsplats för såväl möten och föredrag som teater, dans, PUB-aftnar och konserter.

Text:
Anders Boman och Börje Sandberg

Mer information

Mer information om vårt arbete med att skapa ett eget byahus finns samlat på denna projektsida för byahus med tillhörande bostäder.