Hej från oss som var med på söndagens styrgruppsmöte. Överst från vänster: Anders, Rosie, Lajla, Göran, Agneta, Börje, Jörgen, Karina och längst ner Alf. Foto: Alf Kjeller

Full fart framåt

Projektet byahus med tillhörande bostäder hade ursprungligen sin projektperiod från åttonde mars till den åttonde oktober.

I mitten av september inser vi i styrgruppen att det finns utrymme för att förlänga projektet till januari och tar chansen att omfördela budgeten så att det kan fortsätta att finnas en projektledare två och en halv månader till.

Anledningen till att det finns pengar kvar i projektet är att det inte har kunnat genomföras så stora stormöten som vara planerat. Det var också inplanerat att vi skulle kunna åka på studiebesök vilket inte heller har känts så aktuellt.

När Byalaget ansökte om projektet till Leader Södermanland i februari var hotet om Covid 19 inte så överhängande och konsekvenserna av pandemin var svåra att förutse. Budgeten var helt enkelt inte anpassad för en förstudie under Covid 19-förutsättningar.

Vi ställde om och inte in

Under projektperioden som vi har haft har vi arbetet i projektet fått anpassat sig de förutsättningar som finns. Vi har inte kunnat ha alla de stormöten och gemensamma samlingar som vi planerade.

Möten har fått bli digitala. Vi har fått arbeta i mindre grupper. Vi precis som många andra har fått lära oss teknik för att jobba på distans. Vi har fått hitta andra kanaler för information och stor vikt har bland annat lagts på projektets hemsida vilket har varit positivt.

Från LAG-gruppen som beslutar om omfördelning av budget fick vi den positiva kommentaren till omfördelningen ”det är roligt med ett projekt som ställer om istället för att ställa in”.

I nuvarande form till i januari

Förstudien har fått en förlängning beviljad och därmed kommer vi att kunna fortsätta i nuvarande form ett tag till. Vi har i alla fall en arvoderad projektledare till i mitten av januari och arbete pågår redan för att titta på fortsatt projektorganisation och struktur.

Vi fortsätter med andra ord i ett intensivare tempo hoppas kunna komma en bra bit till på vägen mot att skapa ett byahus med tillhörande bostäder.

Vi fortsätter som tidigare att löpande rapportera status.

Text:
RoseMarie Hellén
Alf Kjeller