Alf Kjeller bor nära mig i Brukskvarn och trots att gångavståndet är kort får vi lov att ta intervjun coronasäkrat via mailen.

Hur har din arbetssituation förändras med coronapandemin? 

– Det blev inte en så stor skillnad som jag trodde det skulle bli. Jag brukar ha uppdrag där jag arbetar på distans ett par dagar i veckan och reser några dagar. Det var först i slutet av 2020 när andra vågen startade på allvar som alla resor tog slut helt.

Vad gjorde att du valde Läppe till ditt fritidsboende?

– Det var en tillfällighet. Ett fint hus var till salu och det blev en närhet till mina föräldrar. Sen ligger Läppe väldigt bra till, nära till flera större städer och lätt att ta sig till.

Vad jobbar du med och vilka företag/privatpersoner vill ta hjälp av dig och med vad?

– Jag är egenföretagare och jobbar med främst projektledning av lite mer komplicerade verksamhetsprojekt. Sen har jag som bisyssla en webbyrå. T.ex. har jag varit projektledare för EuroPride 2018 och nu har jag ett uppdrag för Uppsala kommun där jag är projektledare för en behovsanalys av CRM-system. Min webbyrå hjälper privatpersoner, mindre företag och organisationer. T ex har jag gjort webbplatsen för projektet Läppe Byahus med tillhörande bostäder.

I Läppe finns många småföretagare, tror du att samverkan mellan dem skulle kunna stärka deras företagande och på vilket sätt?

– Jag tror absolut på nätverkande och att samverka. Bara att ha en kollega att byta idéer med betyder mycket. Att dela med sig av erfarenheter och nätverk stärker. Jag tror att den som ger får mer.

Du har under 2020 valt att engagera dig ideellt i byalaget. Vilka fördelar ser du med det?

– Att jag lär mig nya saker och att jag får lära känna en massa trevliga människor i min närhet. Jag får ju väldigt mycket energi och glädje av att vara här i Läppe så det är självklart att ge något tillbaka. Jag har alltid engagerat mig volontärt i olika organisationer så egentligen efter 20 år i Läppe är det lite förvånande att jag inte engagerat mig tidigare i just byalaget. Men någon gång ska ju vara den första.

Hur ser du visionen för Läppes utveckling, i närtid och framtid?

– Läppe har alla möjligheter att växa. Det kommer fortsätta byggas och byn kommer förtätas. Sviterna efter pandemin kommer göra att fler kommer kunna arbeta på distans delar av sin tid så jag tror vi kommer vara fler som vistas här året runt. Det ger ett ökat underlag till service.

I min vision har vi ett byahus där vi har närservice, kanske någon enklare form av butik, pubkvällar, möteslokaler, man kan träffa distriktssköterska eller en läkare någon gång i veckan etc. Ett ställe där vi kan samla byn och där lokala föreningar och företag kan mötas. Jag skulle också vilja se en aktivitetsplats med plats för lek och motion. Vi saknar en riktig lekplats till exempel. Varför inte en boulebana och ett officiellt motions/promenadspår som knyter ihop de olika delarna av byn?

Jag skulle också vilja se kollektivtrafik som funkar för pendling med tåg. En tidig buss till Vingåker som passar ett tåg och sen en senare tid på kvällen tillbaka.

Jag tror vi behöver marknadsföra oss mer och på nya sätt och jag tror att byalaget skulle kunna hjälpa till ännu mer att lyfta fram det engagemang som finns här i byn. Hjälpa till att få lokala föreningar och företag att nå ut. Att få de som lever, verkar och vistas här i Läppe att mötas och veta om varandra. En av utmaningarna tror jag är att behålla den atmosfär och enkelhet som finns här idag. Både i sättet att leva/bo och i sättet att driva utvecklingen av byalaget.

I närtid skulle jag önska att kommunen hittar vårt ”Vingåkersäpple” så att vi kan få det på plats.

Text: Karina Veinhede
Foto: Göran Sellin