Byalaget Kreativa Läppe

Styrelse och funktionärer

Här hittar du styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2022-2023

Styrelse verksamhetsåret 2022-2023

Ordförande

Karina Veinhede, Läppevägen 5, Telefon 070-757 67 01

Vice ordförande

Carl Nielsen

Kassör

Joakim Persson

Sekreterare

Alf Kjeller-Sellin

Ledamöter

Stefan Granetin Westin
Sune Hejersson
Lillemor Ågren

Suppleanter

Siw Andersson
Dag Calminder
Lena Nilsson

 

Valda funktionärer 2022-2023

Revisorer

Yrkesrevisor: Örjan Langborg
Lekmannarevisor: Vakant

Valkommitté

Jörgen Larsson, Maria Mellberg och Eva Rundqvist (sammankallande).

Stadgar

Här hittar du Byalaget Kreativa Läppes stadgar

Årsmötesprotokoll

Här hittar du föreningens senaste årsmötesprotokoll

Styrelsen har normalt möte den sista söndagen i månaden förutom juli och december. Årsmöte brukar äga rum under april månad.